Chẵn lẻ – Game casino online hot nhất

Trò chơi sử dụng 4 nút tròn với 2 màu sắc của mỗi mặt là trắng và đỏ. Sau khi dealer bấm nút để máy lắc hột hoạt động. Những nút tròn sẽ tạo nên những kết quả như sau: 4 hột đỏ, 4 hột trắng, 2 hột trắng 2 hột đỏ, 1 hột trắng 3 hột đỏ, 1 hột đỏ 3 hột trắng,…