Cách để luôn thắng kèo 1 phần 4 trong cá độ bóng đá online

Sẽ có những tỷ lệ kèo khác nhau dựa trên loại kèo 1 phần 4 ở trên

  • 0:0 >>> là kèo đồng banh
  • 1/4 >>> là kèo đồng banh nửa trái
  • 1/2 >>> là kèo chấp nửa trái
  • 3/4 >>> là kèo chấp nửa một
  • 1   >>> là kèo chấp 1 trái
  • 11/4 >>> Là kèo chấp 1 trái đồng nửa
  • 11/2 >>> là kèo chấp 1 trái rưỡi
  • 13/4 >>> là kèo chấp trái rưỡi 2 trái
  • 2 >>> là kèo chấp 2 trái